top of page
  • Skribentens bildMSA

Brasiliansk Jiu-Jitsu – Det ultimata självförsvaret?

Det vi i dagligt tal kallar för självförsvar, kallas i lagens mening för nödvärn och beskrivs i Nationalencyklopedin så här:


”En nödvärnssituation föreligger när någon har påbörjat ett brottsligt angrepp på person eller egendom”.


Rätt till nödvärn föreligger mot


  1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

  2. Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

  3. Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

  4. Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).


Så vad har då detta med Brasiliansk Jiu-Jitsu att göra? I min mening är BJJ unikt på två sätt, dels för att det är den kampsport som är överlägset mest använd gällande markkamp (titta på MMA) och dels för att det ger utövaren ett sätt att kontrollera mängden kraft/ våld som behöver användas, för att ta sig ur situationen. Det gör att BJJ blir ett självförsvar som är mer kompatibelt med lagstiftningen jämfört med andra kampsporter.


Föreställ dig följande scenario: låt oss säga att du hamnar i bråk med en främling utanför krogen som först knuffar dig och sedan försöker slå dig med en rallarsving. Har du tränat exempelvis boxning eller karate, så hinner du förhoppningsvis reagera, ge individen en perfekt smäll på hakan och fighten är över. Är det inom lagens ramar?


Om du har tränat BJJ så kommer din instinktiva respons bli att först skydda dig, sedan plocka ner individen på marken och därefter kontrollera tills hen ger upp eller situationen på annat sätt upplöses. Är det mer eller mindre inom lagens ramar, jämfört med ovanstående exempel?


Här är ett annat exempel: låt oss återigen säga att du hamnar i bråk med en främling utanför krogen, men denna gång är individen så berusad att hen inte verkar utgöra ett särskilt stort hot mot dig, utan enbart agerar påträngande och väldigt otrevligt. Om du då har tränat någon form av kampsport som enbart involverar slag, sparkar, knän, armbågar eller liknande, kan det vara svårt att agera inom lagens ramar, då våldet sannolikt kommer att överstiga det som nöden kräver.


Om du istället använder BJJ och samma approach som tidigare, så kommer du fortfarande att kunna försvara dig själv och din personliga sfär, inom lagens ramar och utan att skada individen i fråga. Du har alltså tekniken för att kunna kontrollera hur mycket eller lite kraft som behövs för att kunna hantera situationen.


Nu har vi tittat på det unika med BJJ ur ett juridiskt perspektiv, men vad är det som är så unikt med markkamp?


”I am a shark, the ground is my ocean, and most people can’t even swim.” — Rickson Gracie


En stående fighter har ett visst antal verktyg till sitt förfogande, exempelvis slag, sparkar, armbågar, knän och i vissa fall även skalle. Har du förmågan att stå, gå, springa eller hoppa, så har du en bra grund för stående fight. Du har ett rörelsemönster som påminner om de flesta andras, vilket gör att du har en grundförståelse för biomekaniken som behövs för att utföra ett slag, eller en spark, även om du kanske behöver öva mycket på det. Hänger du med på hur jag menar?


Markkamp är helt annorlunda. Det är som att lära sig ett helt nytt språk. Det är som ett fysiskt schackspel, vilket har oändligt många drag och motdrag. Har du aldrig tränat BJJ förut kommer du att lära dig att hantera din kropp på ett sätt du antagligen inte provat tidigare och din kunskap för biomekanik, rörelsemönster och balans kommer att öka avsevärt, jämfört med någon som inte tränar BJJ. Det gör att oavsett om du inte har tränat någon kampsport tidigare, eller om du har tränat stående kampsport och vill ha ett ypperligt komplement till din arsenal, så ger BJJ dig en trygg och stabil självförsvarsgrund att stå på. Dessutom är det en oerhört givande träningsform både fysiskt, mentalt och emotionellt.


Mikael Zingmark


67 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page