top of page
  • Skribentens bildMSA

#GOALS

”If you don’t know where you are going, any road will take you there” – Alice in wonderland


Jag tycker att följande frågor är passande relaterat till ovanstående citat: vad vill du? Vad är din passion? Vad driver dig?


Det är väldigt svårt att träffa ett mål du inte kan se, så du behöver skapa en tydlig målbild av vad du vill uppnå. Du behöver dessutom anpassa målet efter dina önskemål och värderingar, för att på så sätt kunna styra ditt liv i den riktning du själv har valt. Det kan vara lätt att hamna ur spår och lägga fokus på ett mål som kanske inte är helt i linje med vad du egentligen önskar, enbart för att du blir påverkad av andra människors tankar och åsikter.


Ett av de vanligaste målen är nyårslöftet som uttalas på nyårsafton, med tanken att förändra sitt liv och styra det i en annan riktning än den nuvarande. Problemet med det är att det är ett svagt mål, som generellt sett enbart uttalas en gång och som senare lätt faller i glömska och livet rullar på som vanligt och förändringen uteblir.


“A goal without a plan is just a wish” - Antoine de Saint-Exupéry


Om du vill öka sannolikheten att faktiskt nå ditt mål behöver du fundera ordentligt på vad du faktiskt vill uppnå och du behöver lägga upp en plan för att kunna nå ditt mål. Nästa steg är att fundera på varför du vill uppnå det du vill uppnå? Om ditt mål är riktningen så kan man beskriva ditt varför, alltså anledningen, som bränslet som för dig dit. Det är det som kommer att ge dig energi nog att kämpa dig igenom motgångarna för att kunna nå ditt mål. En tillräckligt stark anledning gör att det krävs en betydligt mindre mängd självdisciplin och därmed energi som du istället kan lägga på att fokusera på att ta dig från din nuvarande position, till dit du vill vara.


När du har klarat av de två ovanstående övningarna är det dags att passa in dina mål i en struktur och skapa en plan för att nå dem. Det finns ett flertal sätt att göra detta på, men ett av de vanligaste är så kallade SMART-goals:


Specifikt

Vem - Tänk på vem som måste vara involverad för att du ska kunna uppnå målet

Vad - Tänk på exakt vad du försöker åstadkomma och var inte rädd för att bli väldigt detaljerad.

När - Du bör ställa in en tidsram i form av exempelvis 5 år, 3 år, 1 år, 6 månader, 3 månader

Var - detta kanske inte alltid gäller, men om det finns en specifik plats så skriv ner den.

Hur - Bestäm alla relaterade hinder eller krav. Är ditt mål realistiskt? Om du, som jag, totalt saknar bollkänsla är det inte realistiskt att sätta som mål att bli fotbollsproffs inom 5 år.


Mätbart

Hur ska du mäta för att avgöra om du har nått målet? Detta gör ett mål mer konkret eftersom det ger ett sätt att mäta framsteg. Om du vill springa en mil på 60 minuter kan du mäta hur snabbt du måste springa varje km, vilket gör det enklare att justera under resans gång.


Accepterat

Detta fokuserar på hur viktigt ett mål är för dig och vad du kan göra för att göra det uppnåeligt. Du kan behöva utveckla nya färdigheter och förändra attityder. Acceptansen är avsedd att inspirera till motivation, genom att tänka på hur du kan uppnå målet om du har de färdigheter som behövs. Om du för närvarande inte har dessa färdigheter, fundera över vad som krävs för att uppnå dem.


Relevant

Relevans hänvisar till att fokusera på att delmålen är relevanta för att sammanlagt skapa ditt måls helhet.


Tidsbundet

Om målet tar tre månader att slutföra är det bra att definiera vad som ska uppnås halvvägs genom processen. Då kan du enklare strukturera vad som behöver göras när, för att målet ska uppnås inom den tidsram du har angett.


Jag vill avsluta med ett citat av Brian Tracy och passa på att rekommendera hans bok ”GOALS” till dig som tycker att ämnet är spännande och vill veta mer:


“The seventh key is that you must have a major definite purpose for your life. You must have

one goal that, if you accomplish it, can do more to help you improve your life than any other single goal.” – Brian Tracy


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page